U bent hier

Ontwerp van decreet houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de provincies in de aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

van de Vlaamse Regering, verslag door Vera Van der Borght en Lies Jans
1865 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 januari 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
8 februari 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
18 februari 2013
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
19 februari 2013
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
12 maart 2013
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - prof. dr. Herman Matthijs, voorzitter van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken - de heer Eddy Couckuyt, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, Vereniging Vlaamse Provincies - de heer Luc Martens, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
27 maart 2013
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - de heer Luc Martens, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - de heer Eddy Couckuyt, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, Vereniging Vlaamse Provincies - Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen - professor Philippe De Rycnk, Hogeschool Gent
16 april 2013
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
31 mei 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
21 juni 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1865 (2012-2013) nr. 1
1865 (2012-2013) nr. 2
1865 (2012-2013) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1865 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 54 leden hebben "ja" gestemd
  • 35 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid