U bent hier

Ontwerp van decreet tot instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, en met de slotakte, ondertekend in Brussel op 9 december 2011

van de Vlaamse Regering, verslag door Mia De Vits
1862 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 januari 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
5 februari 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
13 februari 2013
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
19 februari 2013
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
8 maart 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
5 april 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1862 (2012-2013) nr. 1
1862 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1862 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 112 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Mia De Vits
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid