U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 december 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
21 januari 2013
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
31 januari 2013
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
21 februari 2013
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van CIB Vlaanderen, Huurpunt vzw, UPSI-BVS en het Vlaams Huurdersplatform
28 februari 2013
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Eventueel: voortzetting van de bespreking en stemming
7 maart 2013
Advies Raad van State gevraagd
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
8 april 2013
Advies Raad van State ontvangen
25 april 2013
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
31 mei 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
11 juli 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

1848 (2012-2013) nr. 1
1848 (2012-2013) nr. 3
1848 (2012-2013) nr. 4
1848 (2012-2013) nr. 5
1848 (2012-2013) nr. 6
1848 (2012-2013) nr. 9

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1848 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Mercedes Van Volcem, Griet Coppé en Patricia De Waele
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid