U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie

van de Vlaamse Regering, verslag door Paul Delva
1844 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 december 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
16 januari 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 januari 2013
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
8 februari 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
13 maart 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1844 (2012-2013) nr. 1
1844 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1844 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 93 leden hebben "ja" gestemd
  • 17 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Paul Delva
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid