U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

1797 (2012-2013) nr. 3
Amendementen 3 en 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

11 december 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1797 (2012-2013) nr. 1
1797 (2012-2013) nr. 3
1797 (2012-2013) nr. 5
1797 (2012-2013) nr. 6