U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende aanwending van de investeringssubsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) voor woonzorgcentra voor de creatie van extra capaciteit in andere (semiresidentiële) ouderenvoorzieningen

van Vera Van der Borght, Peter Gysbrechts, Mieke Vogels, Ulla Werbrouck, Herman Schueremans, Lode Vereeck en Sas van Rouveroij
1831 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

5 december 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
18 januari 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
28 januari 2013
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
5 februari 2013
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
13 maart 2013
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - de heer Peter Degadt en mevrouw Clara Van den Broeck, respectievelijk gedelegeerd bestuurder en stafmedewerker Ouderenzorg van Zorgnet Vlaanderen - de heer Kurt Stabel, ondervoorzitter van de Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg - de heer Piet Van Schuylenbergh en mevrouw Annelies De Ridder, respectievelijk directeur afdeling OCMW's en stafmedewerker woonzorg van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - de heer Luc Asselman, voormalig OCMW-voorzitter Merchtem
7 mei 2013
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming

Documenten

1831 (2012-2013) nr. 1
1831 (2012-2013) nr. 2
1831 (2012-2013) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever