U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 november 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
21 december 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
31 december 2012
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
8 januari 2013
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister Toelichting van de reguleringsimpactanalyse (RIA) door mevrouw Adelheid Vanhille van de Vlaamse Milieumaatschappij Bespreking en eventueel stemming
8 februari 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
22 februari 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1823 (2012-2013) nr. 1
1823 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1823 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid