U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromsø op 18 juni 2009

van de Vlaamse Regering, verslag door Karim Van Overmeire
1817 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 november 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
13 december 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
21 december 2012
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
15 januari 2013
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
22 februari 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
15 maart 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1817 (2012-2013) nr. 1
1817 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1817 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 109 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Karim Van Overmeire
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid