U bent hier

Ontwerp van decreet tot instemming met het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, de notulen en de verklaringen, ondertekend in Brussel op 2 maart 2012

van de Vlaamse Regering
1815 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 november 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
11 december 2012
Te behandelen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
12 december 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
21 december 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
24 januari 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1815 (2012-2013) nr. 1
1815 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1815 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
64 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 64 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
62 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 62 leden hebben "ja" gestemd

Meer details

Verslaggevers
Mia De Vits en Johan Verstreken
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid