U bent hier

Nota van de Vlaamse Regering Gezondheidsdoelstelling 'Preventie van zelfdoding' en Vlaams actieplan 2012-2020

van Jo Vandeurzen, verslag door Peter Gysbrechts en Danielle Godderis-T'Jonck
1814 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

28 november 2012
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
11 december 2012
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
9 januari 2013
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - mevrouw Kirsten Pauwels, directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding - mevrouw Lynn Delfosse, coördinator Werkgroep Verder en mevrouw Veerle Stevens, adjunct-directeur CGG PassAnt - de heer Jan Van Speybrouck, directeur Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg - de heer Gie Deboutte, voorzitter Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten - mevrouw Ann Moens, stafmedewerker geestelijke gezondheidszorg, Zorgnet Vlaanderen - prof. dr. Lieven Annemans, gezondheidseconoom UGent
15 januari 2013
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

Documenten

1814 (2012-2013) nr. 1
1814 (2012-2013) nr. 2
1814 (2012-2013) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Nota van de Vlaamse Regering 1814 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 111 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Peter Gysbrechts en Danielle Godderis-T'Jonck