U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 257, 258 en 376 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 7 van het decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008, wat de vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen betreft

van de Vlaamse Regering
1811 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 november 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
7 december 2012
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
11 december 2012
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
21 december 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
5 januari 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1811 (2012-2013) nr. 1
1811 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1811 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd

Meer details

Verslaggever
Ward Kennes
Materie
Gewestaangelegenheid