U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013. Meerjarenraming 2013-2018

van de Vlaamse Regering
21 (2012-2013) nr. 1

Procedureverloop

16 november 2012
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 november 2012
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Toelichting van de meerjarenraming Voortzetting van de bespreking
4 december 2012
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
18 december 2012

Meer details

Verslaggevers
Griet Smaers en Erik Tack