U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

van de Vlaamse Regering, verslag door Willy Segers
1797 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 november 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
28 november 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 december 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
11 december 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
18 januari 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
15 februari 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1797 (2012-2013) nr. 1
1797 (2012-2013) nr. 5
1797 (2012-2013) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1797 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 39 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Willy Segers
Materie
Gewestaangelegenheid