U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" tot het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"

van Boudewijn Bouckaert en Lode Vereeck
1730 (2011-2012) nr. 3
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

7 november 2012
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1730 (2011-2012) nr. 1
1730 (2011-2012) nr. 2
1730 (2011-2012) nr. 3