U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 november 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
22 november 2012
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
29 november 2012
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Verslaggever : N. Bespreking
6 december 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
21 december 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
19 februari 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1796 (2012-2013) nr. 1
1796 (2012-2013) nr. 3
1796 (2012-2013) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1796 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd

Meer details

Verslaggever
Marleen Vanderpoorten
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid