U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst

1699 (2011-2012) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 oktober 2012
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1699 (2011-2012) nr. 1
1699 (2011-2012) nr. 2
1699 (2011-2012) nr. 3