U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 oktober 2012
6 november 2012
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Jeugd van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Benoeming van een verslaggever en toelichting
Bevoegdheid Media van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bevoegheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheden Onderwijs en Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Benoeming van een verslaggever en toelichting
7 november 2012
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Bevoegdheid Coördinatie Vlaamse Rand van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Benoeming van een verslaggever en bespreking
8 november 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda:
Bevoegdheid Werk van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Benoeming van een verslaggever en toelichting
Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Bevoegdheid Economie van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Cultuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheid Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Bespreking
13 november 2012
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda:
Bevoegdheid Armoedebestrijding van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Toelichting door het Rekenhof Algemene bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Jeugd van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Bespreking
Bevoegdheid Media van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bevoegheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Bespreking en eventueel indicatieve stemming
14 november 2012
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Benoeming van een verslaggever en bespreking
15 november 2012
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Bevoegdheden Energie, Wonen en Steden van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Bevoegdheden Wetenschap en Innovatie en Economisch Overheidsinstrumentarium van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Cultuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Voortzetting van de bespreking
20 november 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bevoegheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Bevoegdheden Bestuurszaken en Toerisme van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
21 november 2012
Aangenomen in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Bevoegdheid Coördinatie Brussel van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bevoegdheid Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheid Algemeen Regeringsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Bespreking
22 november 2012
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Bevoegdheden Wonen, Steden en Energie van mevrouw Freya Van den Bosche, Vlaams minister van Energie, Wonen Steden en Sociale Economie Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Bevoegdheid Werk van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Bevoegdheid Economie van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
27 november 2012
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Toelichting van de meerjarenraming Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Bevoegdheden Inburgering en Binnenlands Bestuur van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Benoeming van een verslaggever en bespreking
28 november 2012
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Bevoegdheid Wonen van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Voortzetting van de bespreking
29 november 2012
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Bevoegdheden Energie, Wonen en Steden van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Bevoegdheden Wetenschap en Innovatie en Economisch Overheidsinstrumentarium van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheden Onderwijs en Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Indicatieve stemming
4 december 2012
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Artikelsgewijze bespreking en stemming.
21 december 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juli 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

15 (2012-2013) nr. 1
15 (2012-2013) nr. 1-Bijlagen
15 (2012-2013) nr. 1-Erratum
15 (2012-2013) nr. 3-A
15 (2012-2013) nr. 3-B
15 (2012-2013) nr. 3-C
15 (2012-2013) nr. 3-D
15 (2012-2013) nr. 3-E
15 (2012-2013) nr. 3-F
15 (2012-2013) nr. 3-G
15 (2012-2013) nr. 3-H
15 (2012-2013) nr. 3-I
15 (2012-2013) nr. 3-J
15 (2012-2013) nr. 3-K
15 (2012-2013) nr. 4
15 (2012-2013) nr. 5-Erratum
15 (2012-2013) nr. 6
15 (2012-2013) nr. 8

Verbonden initiatieven

Samenhang

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 15 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
64 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 64 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
62 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 62 leden hebben "ja" gestemd

Meer details

Verslaggevers
Griet Smaers, Erik Tack, Bart Tommelein, Veli Yüksel, Tine Eerlingen, Willy Segers, Güler Turan, Martine Fournier, Steve D'Hulster, Paul Delva, Filip Watteeuw, Karin Brouwers, Jos De Meyer, Kathleen Deckx, Cindy Franssen, Marijke Dillen, Els Kindt, Else De Wachter, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Khadija Zamouri, Patricia De Waele, Griet Coppé, Karim Van Overmeire en Luckas Van Der Taelen
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid