U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 oktober 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 oktober 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
2 november 2012
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
6 november 2012
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 december 2012
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 december 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting 14 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 42 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 57 leden hebben "ja" gestemd
  • 40 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid