U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 oktober 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
6 november 2012
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Hoofdstuk 11. Waterhuishouding Hoofdstuk 20. Financierende heffing Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Jeugd- en kinderrechtenbeleid Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Opsporing colorectale kanker Hoofdstuk 6. Ondersteunende werkgroepen voor het gezondheidsbeleid en de ouderenzorg Hoofdstuk 7. Geestelijke gezondheidszorg Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 22. Subsidiëring van onderwijsinfrastructuur Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Successierechten Hoofdstuk 16. Kas-, schuld- en waarborgbeheer Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
8 november 2012
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 21. Fonds tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken Benoeming van een verslaggever en toelichting
13 november 2012
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Opsporing colorectale kanker Hoofdstuk 6. Ondersteunende werkgroepen voor het gezondheidsbeleid en de ouderenzorg Hoofdstuk 7. Geestelijke gezondheidszorg Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Successierechten Hoofdstuk 16. Kas-, schuld- en waarborgbeheer Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Bespreking (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport)
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Jeugd- en kinderrechtenbeleid Bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Hoofdstuk 11. Waterhuishouding Hoofdstuk 20. Financierende heffing Bespreking en eventueel stemming
14 november 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Opsporing colorectale kanker Hoofdstuk 6. Ondersteunende werkgroepen voor het gezondheidsbeleid en de ouderenzorg Hoofdstuk 7. Geestelijke gezondheidszorg Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 13. Bekrachtiging van de gewijzigde verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en bespreking
15 november 2012
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Energie Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 22. Subsidiëring van onderwijsinfrastructuur Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 21. Fonds tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken Bespreking
Stemming over alle aan de commissie toegewezen artikelen
20 november 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Opsporing colorectale kanker Hoofdstuk 6. Ondersteunende werkgroepen voor het gezondheidsbeleid en de ouderenzorg Hoofdstuk 7. Geestelijke gezondheidszorg Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Hoofdstuk 11. Waterhuishouding Hoofdstuk 20. Financierende heffing Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Successierechten Hoofdstuk 16. Kas-, schuld- en waarborgbeheer Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Bespreking
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk 12. Jobpunt Vlaanderen Hoofdstuk 15. Fonds Administratieve Toeristische Boeten Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
21 november 2012
Aangenomen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 13. Bekrachtiging van de gewijzigde verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Opsporing colorectale kanker Hoofdstuk 6. Ondersteunende werkgroepen voor het gezondheidsbeleid en de ouderenzorg Hoofdstuk 7. Geestelijke gezondheidszorg Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Voorzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 17. Restauratie- en onderhoudspremies Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 14. Grondruil op het Eiland Zwijnaarde Bevoegdheid Algemeen Regeringsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Bespreking
22 november 2012
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Energie Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking
27 november 2012
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Successierechten Hoofdstuk 16. Kas-, schuld- en waarborgbeheer Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk 18. Vlaams Gemeentefonds Hoofdstuk 19. Vlaams Provinciefonds Benoeming van een verslaggever en bespreking
29 november 2012
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Energie Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 22. Subsidiëring van onderwijsinfrastructuur Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Stemming
4 december 2012
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Successierechten Hoofdstuk 14. Grondruil op het Eiland Zwijnaarde Hoofdstuk 16. Kas-, schuld- en waarborgbeheer Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
21 december 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

1752 (2012-2013) nr. 1
1752 (2012-2013) nr. 1-Addenda
1752 (2012-2013) nr. 3
1752 (2012-2013) nr. 4
1752 (2012-2013) nr. 5
1752 (2012-2013) nr. 6
1752 (2012-2013) nr. 7
1752 (2012-2013) nr. 8
1752 (2012-2013) nr. 9
1752 (2012-2013) nr. 10
1752 (2012-2013) nr. 12

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1752 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 63 leden hebben "ja" gestemd

Meer details

Verslaggevers
Griet Smaers, Erik Tack, Tine Eerlingen, Kathleen Deckx, Jos De Meyer, Els Kindt, Paul Delva, Else De Wachter, Jurgen Vanlerberghe, Patricia De Waele, Willy Segers en Wilfried Vandaele
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid