U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 oktober 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
30 oktober 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 november 2012
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
14 november 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
15 november 2012
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 november 2012
Aangenomen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
27 november 2012
29 november 2012
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
4 december 2012
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 december 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1752 (2012-2013) nr. 1
1752 (2012-2013) nr. 1-Addenda
1752 (2012-2013) nr. 3
1752 (2012-2013) nr. 4
1752 (2012-2013) nr. 5
1752 (2012-2013) nr. 6
1752 (2012-2013) nr. 7
1752 (2012-2013) nr. 8
1752 (2012-2013) nr. 9
1752 (2012-2013) nr. 10
1752 (2012-2013) nr. 12

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1752 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 63 leden hebben "ja" gestemd