U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting

1723 (2011-2012) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

16 oktober 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1723 (2011-2012) nr. 1
1723 (2011-2012) nr. 2
1723 (2011-2012) nr. 3