U bent hier

Voorstel van decreet van de heer Jan Peumans houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris, van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst en van het decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement, en houdende opheffing van het decreet van 17 juli 2000 houdende de oprichting van een Instituut Samenleving en Technologie. Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door de heer Matthias Diependaele

1725 (2011-2012) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

11 oktober 2012
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

1725 (2011-2012) nr. 1
1725 (2011-2012) nr. 2

Meer details