U bent hier

Ontwerp van decreet tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" tot het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"

van de Vlaamse Regering
1730 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 september 2012
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
3 oktober 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
11 oktober 2012
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
18 oktober 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
7 november 2012
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
16 november 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
19 december 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1730 (2011-2012) nr. 1
1730 (2011-2012) nr. 2
1730 (2011-2012) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1730 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 49 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid