U bent hier

Ontwerp van decreet tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" tot het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"

van de Vlaamse Regering
1730 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 september 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
11 oktober 2012
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting en eventueel bespreking en stemming
18 oktober 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
16 november 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
19 december 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1730 (2011-2012) nr. 1
1730 (2011-2012) nr. 2
1730 (2011-2012) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1730 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 49 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Jos De Meyer
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid