U bent hier

Motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict

1704 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

Documenten

1704 (2011-2012) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Motie betreffende een belangenconflict 1704 (2011-2012) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 20 leden hebben "ja" gestemd
  • 86 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: