U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

van Ludwig Caluwé, Bart Van Malderen, Kris Van Dijck en Philippe De Coene, verslag door Wilfried Vandaele
1703 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 juli 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
9 juli 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 juli 2012
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
13 september 2012
Advies Raad van State gevraagd
16 oktober 2012
Advies Raad van State ontvangen
13 november 2012
Advies SARC gevraagd
31 januari 2013
Advies Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontvangen
5 februari 2013
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
26 februari 2013
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
16 april 2013
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - de heer Peter Bossaert, VMMa - de heer Philippe Bonamie, SBS - mevrouw Sandra De Preter en mevrouw Lut Vercruysse, VRT - de heer Steven Dewaele, Belgacom - mevrouw Ann Caluwaerts en de heer Renaat Berckmoes, Telenet - de heren Tom Crauwels en Ivo Mechels, Test-Aankoop
7 mei 2013
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - de heer Jo Caudron, DearMedia - professor Erik Dejonghe, UGent - professor Caroline Pauwels, VUB - professor Hilde Van den bulk, UA - mevrouw Ellen Onkelinx, VOTP
21 mei 2013
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting (besloten vergadering, Regl. art. 28,3,b)
11 juni 2013
25 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
19 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
13 augustus 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1703 (2011-2012) nr. 1
1703 (2011-2012) nr. 2
1703 (2011-2012) nr. 3
1703 (2011-2012) nr. 4
1703 (2011-2012) nr. 5
1703 (2011-2012) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1703 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 110 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid