U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

van Marijke Dillen, Joris Van Hauthem, Frank Creyelman, Wim Wienen en Jan Penris
1603 (2011-2012) nr. 5
Amendement nr. 6
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

4 juli 2012
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1603 (2011-2012) nr. 1
1603 (2011-2012) nr. 3
1603 (2011-2012) nr. 4