U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs

1591 (2011-2012) nr. 5
Amendementen 12, 13, 14, 15, 16 en 17
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 juni 2012
Amendementen (pdf) ingediend

Documenten

1591 (2011-2012) nr. 1
1591 (2011-2012) nr. 3
1591 (2011-2012) nr. 4
1591 (2011-2012) nr. 5