U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

van de Vlaamse Regering
19-B (2011-2012) nr. 2
Amendement nr. 21
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

15 juni 2012
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

19-B (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
19-B (2011-2012) nr. 1-Erratum
19-B (2011-2012) nr. 3-A
19-B (2011-2012) nr. 3-B
19-B (2011-2012) nr. 3-C
19-B (2011-2012) nr. 3-D
19-B (2011-2012) nr. 3-E
19-B (2011-2012) nr. 3-F
19-B (2011-2012) nr. 3-G
19-B (2011-2012) nr. 3-H
19-B (2011-2012) nr. 3-I
19-B (2011-2012) nr. 3-J
19-B (2011-2012) nr. 3-K
19-B (2011-2012) nr. 4