U bent hier

Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Johan Verstreken, mevrouw Danielle Godderis-T'Jonck en de heren Johan Deckmyn en Bart Tommelein aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

19-B (2011-2012) nr. 3-D
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

19 juni 2012
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

19-B (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
19-B (2011-2012) nr. 1-Erratum
19-B (2011-2012) nr. 3-A
19-B (2011-2012) nr. 3-B
19-B (2011-2012) nr. 3-C
19-B (2011-2012) nr. 3-D
19-B (2011-2012) nr. 3-E
19-B (2011-2012) nr. 3-F
19-B (2011-2012) nr. 3-G
19-B (2011-2012) nr. 3-H
19-B (2011-2012) nr. 3-I
19-B (2011-2012) nr. 3-J
19-B (2011-2012) nr. 3-K
19-B (2011-2012) nr. 4