U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging en opheffing van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus

namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme, verslag door Marnic De Meulemeester en Johan Verstreken
1658 (2011-2012) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 juni 2012
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1658 (2011-2012) nr. 1
1658 (2011-2012) nr. 2

Meer details