U bent hier

Voorstel van decreet van de heer Lieven Dehandschutter, de dames Karin Brouwers en Els Robeyns en de heren Sas van Rouveroij, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron houdende wijziging en opheffing van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus. Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme uitgebracht door de heren Marnic De Meulemeester en Johan Verstreken

1658 (2011-2012) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 juni 2012
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

1658 (2011-2012) nr. 1
1658 (2011-2012) nr. 2

Meer details