U bent hier

Motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict

1682 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

20 juni 2012

Documenten

1682 (2011-2012) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Motie betreffende een belangenconflict 1682 (2011-2012) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 22 leden hebben "ja" gestemd
  • 75 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: