U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

van Joris Van Hauthem, Linda Vissers en Stefaan Sintobin
1467 (2011-2012) nr. 17
Amendement nr. 84
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

20 juni 2012
Amendement ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.

Documenten

1467 (2011-2012) nr. 1
1467 (2011-2012) nr. 8
1467 (2011-2012) nr. 9
1467 (2011-2012) nr. 11
1467 (2011-2012) nr. 12
1467 (2011-2012) nr. 14
1467 (2011-2012) nr. 15
1467 (2011-2012) nr. 16