U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, over het ontwerp van decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, over het ontwerp van decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid en over het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Els Kindt en Bart Caron
1582 (2011-2012) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

18 juni 2012

Documenten

Meer details

Verslaggevers
Els Kindt en Bart Caron