U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft

1606 (2011-2012) nr. 2
Amendement nr. 5
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

31 mei 2012
Amendement ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.

Documenten