U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs

1591 (2011-2012) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

7 juni 2012
Amendementen (pdf) ingediend