U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie (citeertitel: "Wapenhandeldecreet")

1371 (2011-2012) nr. 8
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 juni 2012
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1371 (2011-2012) nr. 1
1371 (2011-2012) nr. 2
1371 (2011-2012) nr. 5
1371 (2011-2012) nr. 6
1371 (2011-2012) nr. 7
1371 (2011-2012) nr. 8