U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie

van Bart Caron, Ludwig Caluwé, Jan Roegiers en Marc Hendrickx
1371 (2011-2012) nr. 7
Amendement nr. 54
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

6 juni 2012
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1371 (2011-2012) nr. 1
1371 (2011-2012) nr. 2
1371 (2011-2012) nr. 5
1371 (2011-2012) nr. 6
1371 (2011-2012) nr. 7