U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging en opheffing van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus

van Lieven Dehandschutter, Karin Brouwers, Els Robeyns, Sas van Rouveroij, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron, verslag door Marnic De Meulemeester en Johan Verstreken
1658 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 juni 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
12 juni 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
4 juli 2012
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
13 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
14 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1658 (2011-2012) nr. 1
1658 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1658 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd
  • 17 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Marnic De Meulemeester en Johan Verstreken
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid