U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging en opheffing van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus

van Lieven Dehandschutter, Karin Brouwers, Els Robeyns, Sas van Rouveroij, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron
1658 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 juni 2012
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
6 juni 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
12 juni 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
4 juli 2012
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
5 juli 2012
13 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
14 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1658 (2011-2012) nr. 1
1658 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1658 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd
  • 17 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid