U bent hier

Gedachtewisseling over het evaluatierapport van het decreet van 22 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus. Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme uitgebracht door mevrouw Els Robeyns

1657 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

1657 (2011-2012) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Dossiers