U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

1467 (2011-2012) nr. 13
Amendementen 80 en 81
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

24 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1467 (2011-2012) nr. 1
1467 (2011-2012) nr. 6
1467 (2011-2012) nr. 8
1467 (2011-2012) nr. 9
1467 (2011-2012) nr. 11
1467 (2011-2012) nr. 12
1467 (2011-2012) nr. 13
1467 (2011-2012) nr. 14
1467 (2011-2012) nr. 15
1467 (2011-2012) nr. 16