U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft

1606 (2011-2012) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

31 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.