U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
8 juni 2012
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 juni 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Vlaams Klimaatfonds Hoofdstuk 5. Bossencompensatiefonds Hoofdstuk 6. Drinkwater Hoofdstuk 7. Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen Hoofdstuk 13. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 12. Registratierechten Hoofdstuk 13. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
13 juni 2012
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Bekrachtiging van de gewijzigde verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren Hoofdstuk 9. Co-existentie van genetisch gemodificeerde suikerbieten en aardappelen met conventionele suikerbieten en aardappelgewassen, en biologische suikerbieten en aardappelgewassen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
14 juni 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Gewezen DAC-statuut in de sportsector Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Wijzigingen aan het Energiedecreet van 8 mei 2009 Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 13. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Gewezen DAC-statuut in de sportsector Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 12. Registratierechten Hoofdstuk 12/1. DAB Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) (nieuw) Hoofdstuk 13. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
21 juni 2012
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 12. Registratierechten Tweede lezing (Reglement 68.1 bis)
13 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juli 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

1636 (2011-2012) nr. 1
1636 (2011-2012) nr. 2
1636 (2011-2012) nr. 6
1636 (2011-2012) nr. 7
1636 (2011-2012) nr. 8
1636 (2011-2012) nr. 9
1636 (2011-2012) nr. 10
1636 (2011-2012) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1636 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 61 leden hebben "ja" gestemd
 • 43 leden hebben "neen" gestemd
 • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 59 leden hebben "ja" gestemd
 • 40 leden hebben "neen" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Lode Ceyssens, Griet Smaers, Valerie Taeldeman, Karlos Callens, Johan Deckmyn, Griet Coppé en Jos De Meyer
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid