U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1 juni 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
8 juni 2012
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 juni 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
13 juni 2012
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
14 juni 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
19 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Tweede lezing in commissie gevraagd
21 juni 2012
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 juli 2012
13 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juli 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

1636 (2011-2012) nr. 1
1636 (2011-2012) nr. 2
1636 (2011-2012) nr. 6
1636 (2011-2012) nr. 7
1636 (2011-2012) nr. 8
1636 (2011-2012) nr. 9
1636 (2011-2012) nr. 10
1636 (2011-2012) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1636 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 61 leden hebben "ja" gestemd
 • 43 leden hebben "neen" gestemd
 • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 59 leden hebben "ja" gestemd
 • 40 leden hebben "neen" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: