U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

1629 (2011-2012) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

23 mei 2012
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1629 (2011-2012) nr. 1
1629 (2011-2012) nr. 2
1629 (2011-2012) nr. 3