U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 42, tweede lid, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

1514 (2011-2012) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3 en 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

22 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1514 (2011-2012) nr. 1
1514 (2011-2012) nr. 2