U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de conferentie Rio+20 van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling

1620 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

15 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
12 juni 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
13 juni 2012
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Voorstel spoedbehandeling ingetrokken.
20 juni 2012
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
24 mei 2014
Vervallen.

Documenten

1620 (2011-2012) nr. 1