U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
24 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
31 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en stemming
20 juni 2012
29 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
3 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1618 (2011-2012) nr. 1
1618 (2011-2012) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1618 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Kathleen Helsen
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid