U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
23 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
31 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
20 juni 2012
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
29 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
3 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1618 (2011-2012) nr. 1
1618 (2011-2012) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1618 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid