U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
5 juni 2012
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
19 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
13 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
23 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1603 (2011-2012) nr. 1
1603 (2011-2012) nr. 3
1603 (2011-2012) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1603 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben "neen" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben "neen" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Güler Turan, Mia De Vits en Mieke Vogels
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid