U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Karlos Callens
19-A (2011-2012) nr. 3-F
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

3 mei 2012
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

19-A (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
19-A (2011-2012) nr. 3-A
19-A (2011-2012) nr. 3-B
19-A (2011-2012) nr. 3-C
19-A (2011-2012) nr. 3-D
19-A (2011-2012) nr. 3-E
19-A (2011-2012) nr. 3-F
19-A (2011-2012) nr. 3-G
19-A (2011-2012) nr. 3-H
19-A (2011-2012) nr. 3-I
19-A (2011-2012) nr. 3-J
19-A (2011-2012) nr. 3-K
19-A (2011-2012) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Karlos Callens