U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied maatschappijoriëntatie van de basiseducatie

van de Vlaamse Regering
1605 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
22 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en stemming
20 juni 2012
29 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
18 juli 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1605 (2011-2012) nr. 1
1605 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1605 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid