U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
8 juni 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
12 juni 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 juni 2012
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
8 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1608 (2011-2012) nr. 1
1608 (2011-2012) nr. 2
1608 (2011-2012) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1608 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 86 leden hebben "ja" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Lieven Dehandschutter
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid