U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft

van de Vlaamse Regering
1606 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
23 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
31 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
27 juni 2012
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
21 september 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1606 (2011-2012) nr. 1
1606 (2011-2012) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1606 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid